HOME
 

Vergoedingen.

Uw eigen verantwoording
Iedere patiλnt in onze praktijk dient op de hoogte te zijn van hoe hij/zij verzekerd is, ook in verband met het eventuele overschrijden van de maximale vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk.

De zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet.

U kunt te allen tijde bij uw behandelend therapeut terecht voor meer informatie en uitleg over de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

Niet Chronische aandoeningen
Deze worden vergoed uit uw aanvullende verzekering en niet uit de basis verzekering.

Chronische aandoeningen
De vergoeding van behandelingen fysiotherapie voor chronische patienten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de een en twintigste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste twintig worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.

Hoeveel behandelingen voor fysiotherapie krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dan gelden de hieronder vermelde tarieven.
Code Omschrijving   Prijs
1000 Fysiotherapie in praktijk € 39,00
1001 Fysiotherapie aan huis € 55,00
1002 Fysiotherapie in inrichting € 55,00
1864 Screening & Intake en onderzoek € 55,00
1870 Intake na verwijzing € 55,00
1871 Intake na verwijzing aan huis € 65,00
1872 Intake na verwijzing in inrichting € 65,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 70,00
1900 Eenvoudige rapporten € 40,00
1901 Gecompliceerde rapporten € 70,00
1920 Telefonisch/Video consult € 39,00
  Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs
  Niet nagekomen afspraak 100% CONSULT

Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract afgesloten en tariefafspraken gemaakt.
Mocht dit in uw geval niet van toepassing zijn, dan pas gelden bovenstaande tarieven. Facturering vindt plaats aan het einde van iedere maand.

De in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten staan allen ingeschreven in het CKR ( Centraal Kwaliteits Register ) Fysiotherapie.

Gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht, indien niet 24 uur van te voren is afgezegd, bij patient zelf daar verzekeringsmaatschappijen dit niet vergoeden.

C.W. Haayen-Sjerp  |  Q.J. van den Berg  |  P.R. de Zoete-Pronk |  M.C. Pronk-Dam |  A.R. den Hoedt
 
 
  NIEUWS & LINKS
 BLOG Online uw afspraak     maken en aanpassen!!!
 BLOG Patienten waardering     in 2023 een 9,5!!!
 BLOG Binnenkort weer     oefengroepen bij     Fysiohaayen!!!
 BLOG Wetenschappelijk     onderzoek bij     Fysiohaayen!!!
 
 
 Facebook Like us on Facebook
 linkedin Join us on LinkedIn
 Instagram Join us on Instagram
 webshop Bezoek de webshop
 webshop Privacy Policy AVG
 
Home | Team | Contact